/100
0

Temel Eğitim Sınavı

105. Temel Eğitim Sınavı

1 / 100

Kategori: Uncategorized

1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik şirketi faaliyet izni için doğrudur?

2 / 100

Kategori: Uncategorized

2. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre, aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin sahip olduğu yetkilerden birisidir?

3 / 100

Kategori: Uncategorized

3. Özel güvenlik görevlisinin, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’da belirtilen koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştırılmasının yaptırımı aşağıdakilerden hangisidir?

4 / 100

Kategori: Uncategorized

4. “Zor kullanma ve ………… yetkilerinin kullanılmasını gerektiren olaylar en seri vasıtayla ……….. bildirilir; yakalanan kişi ve zapt edilen eşya genel kolluğa teslim edilir.” cümlesindeki boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

5 / 100

Kategori: Uncategorized

5. Kişilerin silahlı özel güvenlik görevlileri tarafından korunması, kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik biriminin kurulması veya güvenlik hizmetinin özel güvenlik şirketlerine gördürülmesi için verilen izin aşağıdakilerden hangisidir?

6 / 100

Kategori: Uncategorized

6. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik hizmetini, özel güvenlik şirketinden hizmet satın alan kuruluşun yükümlülüğündedir?

7 / 100

Kategori: Uncategorized

7. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un üçüncü maddesine göre “Toplantı, konser, sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerde; para veya değerli eşya nakli gibi geçici veya acil hallerde, ………… aranmaksızın, valilik tarafından özel güvenlik izni verilebilir.” cümlesindeki noktalı yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

8 / 100

Kategori: Uncategorized

8. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre, aşağıdaki durumlardan hangisinde özel güvenlik görevlisi yakalama yetkisini kullanamaz?

9 / 100

Kategori: Uncategorized

9. Aşağıdakilerden hangisi, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’da öngörülen idari para veya yaptırım gerektiren fiillere ceza vermeye yetkilidir?

10 / 100

Kategori: Uncategorized

10.Aşağıdakilerden hangisi, özel güvenlik görevlilerinin yükümlülüklerinden birisi değildir?

11 / 100

Kategori: Uncategorized

11. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre, özel güvenlik görevlisi aşağıdaki kanunlardan hangilerine göre zor kullanabilir?
I. Borçlar Kanunu
II. Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu
III. Türk Ticaret Kanunu
IV. Türk Ceza Kanunu
V. Türk Medeni Kanunu

12 / 100

Kategori: Uncategorized

12. Aşağıdakilerden hangisi alarm izleme merkezleri için doğrudur?

13 / 100

Kategori: Uncategorized

13.İl özel güvenlik komisyonu özel güvenlik hizmetinde kullanılmak üzere ateşli silah kullanılmasına izin verirken aşağıdakilerden hangisine karar vermez?

14 / 100

Kategori: Uncategorized

14. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik birimi için doğru değildir?

15 / 100

Kategori: Uncategorized

15. Özel güvenlik görevlilerinin görev alanını genişletme yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?

16 / 100

Kategori: Uncategorized

16.Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’te özel güvenlik hizmetinde kullanılacak ateşli silahlar için il özel güvenlik komisyonunun izin verdiği fişek miktarı aşağıdakilerden hangisidir?

17 / 100

Kategori: Uncategorized

17. Aşağıdaki durumlardan hangisinde özel güvenlik görevlisi görev alanı dışına çıkmış sayılır?

18 / 100

Kategori: Uncategorized

18. İl Özel Güvenlik Komisyonunun başkanı aşağıdakilerden hangisidir?

19 / 100

Kategori: Uncategorized

19.Risk analizi aşamaları aşağıdakilerden hangisinde doğru sıra ile verilmiştir?

20 / 100

Kategori: Uncategorized

20. Kontrol noktasında görevli özel güvenlik görevlileri Sevgi ile Ayşe aşağıdaki yetkilerden hangisini kullanamaz? I-Yakalama
II-Olay yerini koruma
III-Zor kullanma
IV-Emanete alma
V-Olay yerini inceleme

21 / 100

Kategori: Uncategorized

21. Aşağıdakilerden hangisi risk analizi ve güvenlik planlaması yapılırken dikkat edilecek kriterlerin tamamını kapsar?

22 / 100

Kategori: Uncategorized

22. Özel güvenlik görevlileri Murat ve Ayhan devriye görevi esnasında hangi durumda konuta giremez?

23 / 100

Kategori: Uncategorized

23.Aşağıdakilerden hangisi spor müsabakalarında görevli özel güvenlik görevlisinin görev, yetki ve sorumlulukları arasında yer almaz?

24 / 100

Kategori: Uncategorized

24. Aşağıdakilerden hangisi nokta görevi yapan özel güvenlik görevlisi Mehmet’in yapması gereken davranışlardan biri değildir?

25 / 100

Kategori: Uncategorized

25. Özel güvenlik görevlisi Halim, görev yerinde bir kadının darp edildiğini görmüştür. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

26 / 100

Kategori: Uncategorized

26.Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde bulunan kimyasal bulgu çeşitlerinden biridir?

27 / 100

Kategori: Uncategorized

27. Olay yerinin korunmasına ilişkin alınan tedbirlerde aşağıdakilerden hangisi usule ve mevzuata uygundur?

28 / 100

Kategori: Uncategorized

28. Aşağıdakilerden hangisi şüpheli şahıs tespitinde dikkat edilecek hususlardan değildir?

29 / 100

Kategori: Uncategorized

29. Aşağıdakilerden hangisi şahıs üst arama yöntemlerinden biri değildir?

30 / 100

Kategori: Uncategorized

30. Aşağıdakilerden hangisi/ hangileri zor kullanmanın şartlarındandır?
I. Güç kullanma kanuna uygun olmalıdır
II. Güç kullanmaya mecbur kalınmalıdır
III. Güç kullanma tedbirleriyle olay arasında bir denge olmalıdır

31 / 100

Kategori: Uncategorized

31.Görev yerinde, kimliği yakasına takılı vaziyette görev yapan özel güvenlik görevlisi Atilla, şüpheli bir paket görmüştür ve paniğe kapılmadan derhal genel kolluğa bilgi vermiştir. Paketin etrafında en az 100 metre mesafede emniyet şeridi çekmek suretiyle güvenli alan sağlamıştır. Şüpheli pakete kişilerin veya basın mensuplarının yaklaşmasına müsaade etmemiştir. İkinci bir bomba ihtimaline karşı çevrede gerekli kontrolleri yapmıştır. Şüpheli paketi patlaması halinde en az zarar verecek yere götürmüştür.
Yukarıda anlatılan senaryoda özel güvenlik görevlisi Atilla’nın davranışlarından hangisi yanlıştır?

32 / 100

Kategori: Uncategorized

32. Aşağıdakilerden hangisi ziyaretçi kontrolü için doğru değildir?

33 / 100

Kategori: Uncategorized

33.Aşağıdakilerden hangisi not alırken yapılmaması gereken hususlardan birisidir?

34 / 100

Kategori: Uncategorized

34. Tutanaklar ilgili hangi ifade doğrudur?

35 / 100

Kategori: Uncategorized

35. Raporlarla ilgili hangi ifade yanlıştır?

36 / 100

Kategori: Uncategorized

36. Aşağılardan hangisi olay yerinde elde edilen biyolojik bulgudur?

37 / 100

Kategori: Uncategorized

37. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi devriyesinin kullanacağı teçhizat ve malzemelerden birisi olamaz?

38 / 100

Kategori: Uncategorized

38.Özel güvenlik görevlilerinin görev alanları içerisinde hangi tür arama yapmaları uygun değildir?

39 / 100

Kategori: Uncategorized

39. Kamera sistemi uygulamasında kameraya karşıdan gelecek bir ışığın görüntüyü bozmaması için kamerada aşağıdaki özelliklerden hangisi bulunmalıdır?

40 / 100

Kategori: Uncategorized

40. Bireyin fiziksel ve davranışsal karakteristik özelliklerini tanıyarak geçiş kontrolüne izin veren sistemlere …………denir. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki şıklardan hangisi gelmelidir?

41 / 100

Kategori: Uncategorized

41. Aşağıdakilerden hangisi EDS sistemini tanımlar?

42 / 100

Kategori: Uncategorized

42. 5188 sayılı Kanun’un 7. Maddesine göre özel güvenlik görevlisinin kişileri. duyarlı kapıdan geçirme ve eşyaları X- Ray cihazından geçirme faaliyetlerine ne denir?

43 / 100

Kategori: Uncategorized

43.Monitörde yer alan bagaj görüntüsünün kenar çizgileri daha belirgin ve görüntüdeki cismin daha kolay tanınmasını sağlayan kontrol panelinde yer alan tuş aşağıdakilerden hangisidir?

44 / 100

Kategori: Uncategorized

44. Aşağıdakilerden hangisinde temel ilk yardım uygulamaları doğru olarak verilmiştir?

45 / 100

Kategori: Uncategorized

45. Yaralının yarı yüzükoyun-yan yatırıldığı pozisyona ne isim verilir?

46 / 100

Kategori: Uncategorized

46. Vücuda gerekli gaz alışverişini yaparak hücre ve dokuların oksijenlenmesini sağlayan sistem hangisidir?

47 / 100

Kategori: Uncategorized

47. Solunum yolu tam tıkanmış bilinci açık hasta/yaralıya aşağıdaki ilkyardım uygulamalarından hangisi yapılır?

48 / 100

Kategori: Uncategorized

48. Erişkin bir insanın dakikadaki solunum sayısı normalde ne kadardır?

49 / 100

Kategori: Temel Eğitim Sınavı

49.Hayat kurtarma zincirinin birinci halkası hangisidir?

50 / 100

Kategori: Temel Eğitim Sınavı

50. Suda boğulmalarda aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmaz?

51 / 100

Kategori: Temel Eğitim Sınavı

51. Aşağıdakilerden hangisi akrep sokmasında yapılmaz?

52 / 100

Kategori: Temel Eğitim Sınavı

52. Hangi durumda yaralı kaza yapan araçtan çıkartılır?

53 / 100

Kategori: Temel Eğitim Sınavı

53. Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde yapılacak uygulamalardan biri değildir?

54 / 100

Kategori: Temel Eğitim Sınavı

54.Orman yangınlarında kullanılan ve tekrar tutuşmayı engelleyen söndürme maddesi hangisidir?

55 / 100

Kategori: Temel Eğitim Sınavı

55. Yanabilen gazların oluşturduğu yangınlar, yangın sınıfları içerisinde hangi harf ile sembolize edilir?

56 / 100

Kategori: Temel Eğitim Sınavı

56. Ortamdaki oksijen miktarını düşürerek yapılan söndürme işleminde uygulanan söndürme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

57 / 100

Kategori: Temel Eğitim Sınavı

57. Bulunduğu bölgede duman oluşumu, alev oluşumu, ani ısı değişiklikleri gibi değişiklikleri algılayan cihazlara ne denir?

58 / 100

Kategori: Temel Eğitim Sınavı

58. Standartlara uygun yangın söndürme cihazlarında, tüpün içerisinde bulunan itici gazın basıncını gösteren, manometrenin ibresi hangi boyalı bölgede olmalıdır?

59 / 100

Kategori: Temel Eğitim Sınavı

59. Ekonomik, fiziksel ve sosyal kayıplar doğuran doğa, insan ve teknoloji kaynaklı olaylara ne denir?

60 / 100

Kategori: Temel Eğitim Sınavı

60.Yanmayı meydana getiren unsurlar aşağıdakilerden hangisidir?

61 / 100

Kategori: Temel Eğitim Sınavı

61. Isı, ışık, korlaşma ve alev görülmeyen yanma şekli aşağıdakilerden hangisidir?

62 / 100

Kategori: Temel Eğitim Sınavı

62. Narkotik maddelerin sınıflandırılmasına göre aşağıdakilerden hangisi “Merkezi Sinir Sistemini Uyaranlar” sınıfında yer alır?

63 / 100

Kategori: Temel Eğitim Sınavı

63. Aşağıdakilerden hangisi madde kullanımının fiziksel belirtilerinden birisidir?

64 / 100

Kategori: Temel Eğitim Sınavı

64. Aşağıdakilerden hangisi motivasyonu etkileyen faktörlerden birisi değildir?

65 / 100

Kategori: Temel Eğitim Sınavı

65. Depresyon, kaygı, endişe, gerginlik, saldırganlık stresin en net bir şekilde ortaya çıkan belirtileridir. Bu durum stresin belirtilerinden hangi belirtiyle izah edilir?

66 / 100

Kategori: Temel Eğitim Sınavı

66.Başarılı bir özel güvenlik görevlisi kurumuna gelen kişi ile kurduğu ilk temas anında özellikle aşağıdaki noktalardan hangisine önem vermelidir?

67 / 100

Kategori: Temel Eğitim Sınavı

67. İletişimde bireyler karşısındakine aşağıdakilerden hangisi/hangileri nedeniyle “hayır” diyemez?
I) Diğer insanları incitme korkusu
II) Terk edilme ve ayrılma korkusu
III) Cezalandırılma korkusu
IV) Mahcup duruma düşürülme korkusu

68 / 100

Kategori: Temel Eğitim Sınavı

68. Aşağıdakilerden hangisi farklı kültürlere mensup kişilerle sağlıklı iletişim kurabilmeyi sağlayan hususlardan değildir?

69 / 100

Kategori: Temel Eğitim Sınavı

69. Çalışma yaşamında iş arkadaşlarıyla veya müşterilerle kurulan ilişkilerde en sağlıklı iletişim hangi benlik durumları arasında olan iletişimdir?

70 / 100

Kategori: Temel Eğitim Sınavı

70. Bir mesajın birden fazla iletişim kanalı kullanılarak iletilmesinin aşağıdakilerden hangisine faydası vardır?

71 / 100

Kategori: Temel Eğitim Sınavı

71.Bir özel güvenlik noktasına başvuran kişinin hangi davranışları, kuşku yaratıcı bir art niyet taşır?

72 / 100

Kategori: Temel Eğitim Sınavı

72. Empatik dinleme tekniği aşağıdaki durumlardan hangisinde kullanılmaz?

73 / 100

Kategori: Temel Eğitim Sınavı

73. Özel Güvenlik Görevlisi Sezer, Arena Spor Salonundaki arama ve koruma görevi ile ilgili olarak Güvenlik Amiri Cengiz’den aldığı talimatları Amirinin ses tonunun yetersizliğinden dolayı net bir biçimde anlayamadığını ve bundan dolayı görevini tam anlamıyla ifade edemediğini kendisine ifade etmiştir. Yukarıda anlatılan durum iletişim süreçlerinden hangisini tanımlamaktadır?

74 / 100

Kategori: Temel Eğitim Sınavı

74. İletişimde yapılan hatalardan bir tanesi de; sinirli gözükme ve güvensizlik duygusu sergilemedir. Bu ifade aşağıdaki iletişim hatalarından hangisi ile ifade edilir?

75 / 100

Kategori: Temel Eğitim Sınavı

75.Kişiler arasındaki mesafenin iletişimde yeri ve önemi büyüktür; Bu bağlamda kalabalık bir gruba hitap ettiğimiz, paylaştığımız bölgedir. Tanımadığımız kişilerle aramızdaki uyguladığımız mesafeye ne ad verilir?

76 / 100

Kategori: Temel Eğitim Sınavı

76. Direnme engellenemez ise cop kullanma yetkisinde, ikinci aşama olarak devreye giren, reaksiyon eli açık olarak ileri uzanırken “Dur! Kal Orda! Çekil Geri! Bırak Elindekini! Kaldır Ellerini vs.” komutlar verilerek cop kullanılan, el omuz yanına alınan copla duruş pozisyonu aşağıdakilerden hangisidir?

77 / 100

Kategori: Temel Eğitim Sınavı

77. Aşağıdakilerden hangisi kalabalıklarda paniğin sebeplerinden biri değildir?

78 / 100

Kategori: Temel Eğitim Sınavı

78. Aşağıdakilerden hangisi çatışma nedenidir?

79 / 100

Kategori: Temel Eğitim Sınavı

79. Üniversitedeki yasadışı kalabalığa müdahale eden özel güvenlik görevlilerinin, kalabalığı bölmek, yanlara doğru dağıtmak ve kalabalık içerisinde yol açmak için hangi müdahale düzenini uygulaması gerekir?

80 / 100

Kategori: Temel Eğitim Sınavı

80.Belirlenen bir amaca, hedefe ulaşabilmek için takip edilecek yol, usul ve bu yolda karşılaşılabilecek engellerin ortadan kaldırılması için önceden hazırlanmış gerekli, plan, program ve yöntemlere ne ad verilir?

81 / 100

Kategori: Temel Eğitim Sınavı

81. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal eylem taktikleri arasında yer almaz?

82 / 100

Kategori: Temel Eğitim Sınavı

82. “Grubun veya kişinin güvenlik görevlisine uzanabileceği ve fiziksel olarak dokunabileceği ve/veya herhangi bir şekilde zarar verebileceği iki metrenin altında olan ara bölgeye ____________ denir.” Boş bırakılan yere gelmesi gereken ifade aşağıdakilerden hangisidir?

83 / 100

Kategori: Temel Eğitim Sınavı

83. Kalabalıkları organizasyon bakımından da sınıflandırabiliriz. Buna göre; özel güvenlik görevlisi Ahmet’in görev yaptığı banka şubesi önündeki pazaryerinde alışveriş yapanların oluşturduğu kalabalık türü aşağıdakilerden hangisidir?

84 / 100

Kategori: Temel Eğitim Sınavı

84.Görev alanında zor kullanma şartlarının oluşması sonucu copunu kullanmak zorunda kalan özel güvenlik görevlisi Caner, kendisine saldıran ve elinde herhangi bir saldırı aleti bulunmayan şahsın vücudunun hangi bölgesine vurmamalıdır?

85 / 100

Kategori: Temel Eğitim Sınavı

85. Aşağıdakilerden hangisi kişi, grup ya da topluluklar arası çatışmaları önleme yöntemlerinden biri değildir?

86 / 100

Kategori: Temel Eğitim Sınavı

86. Terörist faaliyetin eyleme dönüşmesinde belirli safhaları olur. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bu safhalardan biri değildir?

87 / 100

Kategori: Temel Eğitim Sınavı

87. Önemli kişinin (VIP) bulunduğu aracın dışında başka bir araçla yapılan koruma düzeni aşağıdakilerden hangisidir?

88 / 100

Kategori: Temel Eğitim Sınavı

88. Kişi koruma hizmetinde kullanılan silahlara ait “Özel Güvenlik Silah Taşıma/Bulundurma Belgesi” kaç yılda bir değiştirilmelidir?

89 / 100

Kategori: Temel Eğitim Sınavı

89. Aşağıdakilerden hangisi, öncü istihbarat çalışması yapılan alanlardan değildir?

90 / 100

Kategori: Temel Eğitim Sınavı

90.Önemli kişinin (VIP) her türlü ulaşım aracındayken (Otomobil, Otobüs, Uçak, Tren, Gemi, Helikopter vb.) yapılan koruma hizmetine ne ad verilir?

91 / 100

Kategori: Temel Eğitim Sınavı

91. Aşağıdakilerden hangisi koruyucu güvenliğin ilkelerine uygun değildir?

92 / 100

Kategori: Temel Eğitim Sınavı

92. Aşağıdakilerden hangisi, acil durumlarda önemli kişinin (VIP) kullanabileceği güvenli yerlerden biri değildir?

93 / 100

Kategori: Temel Eğitim Sınavı

93. Aşağıdakilerden hangisi suikastın safhalarından değildir?

94 / 100

Kategori: Temel Eğitim Sınavı

94. Aşağıdakilerden hangisi “Koruma Görevinin Aşamaları” arasında sayılamaz?

95 / 100

Kategori: Temel Eğitim Sınavı

95. Aşağıdakilerden hangisi genel kolluğun yetkilerinden değildir?

96 / 100

Kategori: Temel Eğitim Sınavı

96.Aşağıdaki şıklardan hangisi özel güvenlik görevlisinin yetkilerindendir?

97 / 100

Kategori: Temel Eğitim Sınavı

97. Genel kolluk kuvvetlerinden olan Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın görev, yetki ve sorumlulukları hangi kanunla düzenlenmiştir?

98 / 100

Kategori: Temel Eğitim Sınavı

98. Aşağıdaki projelerden hangisi Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığınca hazırlanan projelerden değildir?

99 / 100

Kategori: Temel Eğitim Sınavı

99. Özel güvenlik sınav talimatı hangi birim tarafından yayımlanır?

100 / 100

Kategori: Temel Eğitim Sınavı

100. Meydana gelen olayların özel güvenlik görevlileri tarafından doğrudan genel kolluğa bildirilmesini sağlanması amacıyla Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından hazırlatılan uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

Your score is

0%

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir