Yenileme Eğitimi

Özel Güvenlik Hizmetlerinde istihdam edilen ve Kimlik Kartını aldığı tarihten itibaren 5 yıllık süresi dolan özel güvenlik personeli 5188 Sayılı Yasa gereğince, SİLAHLI YENİLEME EĞİTİMİ almak zorundadırlar.

Silahsız Yenileme Eğitimi 7 gün, Silahlı Yenileme Eğitimi 8 gün sürmektedir. Eğitimi tamamlayan özel güvenlik personeli Türkiye Genelinde yapılacak sınava katılacak ve İçişleri Bakanlığı’nın ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİM SERTİFİKASI – SİLAHLI YENİLEME Sertifikasını alacaklardır.

Kayıt için gerekli evraklar nelerdir?
- 2 adet resim
- Nüfus cüzdanı fotokopisi
- Özel Güvenlik kartı fotokopisi

Başvuru şartları nelerdir?

Kimlik kartı bitiş süresine 6 ay kalan tüm özel güvenlik personelinin yenileme eğitimine başlaması gerekmektedir.


Kimlik yenileme işleminin, kimlik bitiş süresine 6 ay kala tamamlanmış olması önemlidir. Kimlik yenileme işlemleri hangi tarihte yapılır ise yapılsın, yenileme, kimlik üzerindeki geçerlilik süresinin (5. yıl) bitiminden başlamaktadır.

Eğitimin içeriği nedir?

1. Özel Güvenlik Hukuku ve Kişi Hakları
2. Güvenlik Tedbirleri
3. Kalabalık Yönetimi
4. Kişi Koruma
5. Uyuşturucu Madde
6. Genel Kollukla İlişkiler
7. Güvenlik Sistem ve Cihazları
8. Temel İlkyardım
9. Yangın Güvenliği ve Tabii Felaketlerde Müdahale Tarzı
10. Etkili İletişim
11. Silah Bilgisi ve Atış (Silahlı Eğitim alan özel güvenlik adayları bu eğitimi alacaklardır.)

Sınav Puanı nasıl hesaplanır?
Yazılı ve uygulama sınavı yapılmaktadır. Başarılı olmak için baraj puanı yoktur.

Silahsız Temel Eğitim alan özel güvenlik adayları sadece yazılı sınava katılacaktır. Yazılı sınavında 100 soru yanıtlanacaktır. Her bir soru 1 puandır.

Silahlı Temel Eğitim alan özel güvenlik adayları yazılı ve uygulamalı sınava katılacaktır. Yazılı sınavında 100 soru temel eğitimden, 25 soru silah bilgisi ve atış eğitiminden olmak üzere toplam 125 soru yanıtlanacaktır. Uygulama sınavında 15 m'den siluet hedefine 5 mermi atılacaktır. Soru puanları aşağıdadır.

Temel Eğitim soruları 100 soru her bir soru 1 puandır.
Silah bilgisi ve atış soruları 25 soru her bir soru 2 puandır.
Uygulama Atışı 5 mermi her isabetli mermi 10 puandır.

Silahlı Temel Eğitim Puanı aşağıda tarif edildiği şekilde hesaplanmalıdır.

Sertifika Puanı = (Temel Eğitim Soruları + Silah Bilgisi ve Atış Soruları + Uygulama atışı ) / 2


Online Kayıt
Sınav takvimi
Online Test
Kimlik İçin
Tüm sınav sorularına ulaşabilirsiniz.
Sınav Sonuçları
Sınav Yerleri
Sıkça Sorulan Sorular