Özel Güvenlik Eğitimi Başvuru Belgeleri

Eğitim Türüne Göre Farklı Başvuru belgeleri gereklidir.

Özel güvenlik görevlisinde aranacak şartlar ve 5188 sayılı kanunun 10. maddesine göre özel güvenlik görevlisi olacak kişilerde aranan gerekli şartlar şöyledir;

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 2. Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul mezunu olmak ve 18 yaşını doldurmuş olmak.
 3. Silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise mezunu olmak ve 21 yaşını doldurmuş olmak.
 4. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti suiistimal, sahtecilik, hileli iflas veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, laf atma, sarkıntılık, ırza tasallut, ırza geçme, kız, kadın veya çocuk kaçırma ve alıkoyma, fuhşa teşvik, fuhuş için aracılık, uyuşturucu madde kullanma, uyuşturucu madde kaçakçılığı suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.
 5. Kamu haklarından yasaklı olmamak.
 6. Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak.
 7. 14 üncü maddede belirtilen özel güvenlik eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.

Özel Güvenlik Kurs Başvuru evrakları

Silahlı Temel Eğitimi Kayıt için gerekli evraklar nelerdir?

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Diploma fotokopisi veya öğrenci belgesi (en az lise ve dengi okul mezunu olduğunuzu göstermelidir.)
 • 2 adet biyometrik fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş ve asıl olmalıdır, fotokopi olamaz. Arka fon beyaz olacak şekilde çektirilmelidir.  Fotoğraflar Sertifika ve Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartında kullanılacaktır. İstenen şartları taşımalıdır.)
 • Sağlık Raporu ( Devlet Hastanesinden Alınması Zorunludur. Üzerinde KBB, Ortopedi, Nöroloji, Psikiyatri ve Göz Doktorlarının kaşesi olmalı ayrıca sonuç kısmında “Silahlı Özel Güvenlik Olur” ibaresi yer almalıdır.)

Silahsız Temel Eğitimi Kayıt için gerekli evraklar nelerdir?

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Diploma fotokopisi veya öğrenci belgesi (en ortaokul mezunu olduğunuzu göstermelidir.)
 • 2 adet biyometrik fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş ve asıl olmalıdır, fotokopi olamaz. Arka fon beyaz olacak şekilde çektirilmelidir.  Fotoğraflar Sertifika ve Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartında kullanılacaktır. İstenen şartları taşımalıdır.)
 • Sağlık Raporu ( Devlet Hastanesinden Alınması Zorunludur. Üzerinde KBB, Ortopedi, Nöroloji, Psikiyatri ve Göz Doktorlarının kaşesi olmalı ayrıca sonuç kısmında “Silahsız Özel Güvenlik Olur” ibaresi yer almalıdır.)

Silahsızdan Silahlıya Fark Eğitimi Kayıt için gerekli evraklar nelerdir?

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Diploma fotokopisi veya öğrenci belgesi
 • 2 adet biyometrik fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş ve asıl olmalıdır, fotokopi olamaz. Arka fon beyaz olacak şekilde çektirilmelidir.  Fotoğraflar Sertifika ve Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartında kullanılacaktır. İstenen şartları taşımalıdır.)
 • Sağlık Raporu ( Devlet Hastanesinden Alınması Zorunludur. Üzerinde KBB, Ortopedi, Nöroloji, Psikiyatri ve Göz Doktorlarının kaşesi olmalı ayrıca sonuç kısmında “Silahlı Özel Güvenlik Olur” ibaresi yer almalıdır.)

Silahılı Yenileme Eğitimi Kayıt için gerekli evraklar nelerdir?

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Silahlı Özel Güvenlik Kimlik Kartı Fotokopisi veya Sertifika Fotokopisi
 • 2 adet biyometrik fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş ve asıl olmalıdır, fotokopi olamaz. Arka fon beyaz olacak şekilde çektirilmelidir.  Fotoğraflar Sertifika ve Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartında kullanılacaktır. İstenen şartları taşımalıdır.)

Silahsız Yenileme Eğitimi Kayıt için gerekli evraklar nelerdir?

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Silahsız Özel Güvenlik Kimlik Kartı Fotokopisi veya Sertifika Fotokopisi
 • 2 adet biyometrik fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş ve asıl olmalıdır, fotokopi olamaz. Arka fon beyaz olacak şekilde çektirilmelidir.  Fotoğraflar Sertifika ve Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartında kullanılacaktır. İstenen şartları taşımalıdır.)
Eğitimlerimiz

Siz Kursiyerlerimize En İyi Hizmeti vermek İstiyoruz.

Koşulsuz müşteri memnuniyeti ve verimlilik ana ilkeleriyle yola çıkan AKADEMİ ÖZEL GÜVENLİK DANIŞMANLIK VE EĞİTİM MERKEZİ, “ Güvenlik danışmanlığı ve Eğitimi” vermek üzere 2004 yılında kurulmuştur. 

38 yıllık eğitimcilik birikimi ve Güvenlik tecrübesi ile çalışmaya başlayan AKADEMİ, 5188 Sayılı yasaya göre kurulan Akad Özel Güvenlik Eğitim Merkezleri ile tüm Türkiye’ye Eğitim hizmeti vermektedir.

Yeniden şekillenen “Özel güvenlik Hizmet” sektöründe ülkemizin bankalar başta olmak üzere önde gelen kurumlarına ve birçok güvenlik hizmet firmasının personeline, bazı alanlarda Türkiye çapında olmak üzere, sözleşmeli olarak, eğitim vermekteyiz.

Yarattığımız güven, vazgeçilmez ilkelerimiz ve hizmet anlayışımız ile gurur duyuyor, yüksek hizmet standartlarımızı sizlerle paylaşmanın bizim için büyük bir mutluluk olacağını belirtmek istiyoruz.

image 17 edited