Temel Eğitimi

Özel Güvenlik Hizmetlerinde istihdam edilecek personel 5188 Sayılı Yasa gereğince TEMEL EĞİTİMİ almak zorundadır.

Özel Güvenlik Görevlisi olarak çalışmak ve bu maksatla, kimlik kartı almak isteyen adayların mezuniyeti ve yaşı Özel Güvenlik Görevlisi olmak için yeterli ise bu eğitime katılabilirler.

Temel Güvenlik Eğitimi 13 gün sürmektedir. Silahlı Eğitim alacak özel güvenlik adayları ise ayrıca 3 gün Silah Bilgisi ve Atış Eğitimi almaktadır.

Eğitimi tamamlayan özel güvenlik görevlisi adayları, Türkiye Genelinde yapılacak sınava katılacak ve sınavda başarılı olmaları halinde İçişleri Bakanlığı’nın ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİM SERTİFİKASI nı alacaklardır.

Kayıt için gerekli evraklar nelerdir?
- 2 adet resim 
- Diploma aslı ile birlikte fotokopisi
- Nüfus cüzdanı fotokopisi
- Sağlık raporu (Devlet hastanesinden Heyet Raporu)
* Tüm Sağlık Raporları Devlet Hastanesinden Olmak Zorundadır.


Başvuru şartları nelerdir?
Silahlı Temel Eğitim Başvurularında
- En az lise mezunu olmak
- 21 yaşını doldurmuş olmak

Silahsız Temel Eğitim Başvurularında
- En az İlköğretim (8 yıllık) mezunu olmak
- 18 yaşını doldurmuş olmak

Eğitimin içeriği nedir?
1. Özel Güvenlik Hukuku ve Kişi Hakları
2. Güvenlik Tedbirleri
3. Kalabalık Yönetimi
4. Kişi Koruma
5. Uyuşturucu Madde
6. Genel Kollukla İlişkiler
7. Güvenlik Sistem ve Cihazları
8. Temel İlkyardım
9. Yangın Güvenliği ve Tabii Felaketlerde Müdahale Tarzı
10. Etkili İletişim
11. Silah Bilgisi ve Atış (Silahlı Eğitim alan özel güvenlik adayları bu eğitimi alacaklardır.)

Sınav Puanı nasıl hesaplanır?
Yazılı ve uygulama sınavı yapılmaktadır. Başarılı olmak için 60 puan alınması gerekmektedir.

Silahsız Temel Eğitim alan özel güvenlik adayları sadece yazılı sınava katılacaktır. Yazılı sınavında 100 soru yanıtlanacaktır. Her bir soru 1 puandır. 60 soru doğru yanıtlayıp 60 puan alınmalıdır.

Silahlı Temel Eğitim alan özel güvenlik adayları yazılı ve uygulamalı sınava katılacaktır. Yazılı sınavında 100 soru temel eğitimden, 25 soru silah bilgisi ve atış eğitiminden olmak üzere toplam 125 soru yanıtlanacaktır. Uygulama sınavında 15 m'den siluet hedefine 5 mermi atılacaktır. Her iki sınavdan ortalama olarak, 60 puan alınmalıdır. Soru puanları aşağıdadır.

Temel Eğitim soruları 100 soru her bir soru 1 puandır. (En az 50 puan alınmalıdır)
Silah bilgisi ve atış soruları 25 soru her bir soru 2 puandır. Uygulama Atışı 5 mermi her isabetli mermi 10 puandır. (En az 50 puan alınmalıdır) 

Silahlı Temel Eğitim Puanı aşağıda tarif edildiği şekilde hesaplanmalıdır.

Sertifika Puanı = (Temel Eğitim Soruları + Silah Bilgisi ve Atış Soruları + Uygulama atışı ) / 2
Online Kayıt
Sınav takvimi
Online Test
Kimlik İçin
Tüm sınav sorularına ulaşabilirsiniz.
Sınav Sonuçları
Sınav Yerleri
Sıkça Sorulan Sorular