Eğitim Sistemimiz

Yılların Verdiği Tecrübe İle

Akademi Özel Güvenlik Eğitim Merkezi, Doğru Yönünüz!

İstanbul ‘un en eski ve en fazla güvenlik sertifikası veren, özel güvenlik eğitim kurumu; Akademi Özel Güvenlik eğitim Merkezi, bugüne kadar 33 bin üzeri Kursiyerini özel güvenlik sertifikası sahibi yapmıştır. Bunun yanı sıra, vermiş olduğu eğitim sonrasında da, bizleri tekrar tercih etmelerinin de gururunu yaşıyoruz.

İşimiz Sadece EĞİTİM ve profesyonelce yapmaktan keyif alıyoruz. Zamanınızı, paranızı, işinizi ve geleceğinizi riske atmayın. Türkiyenin en büyük kurumları personelleri için en iyi seçiyor; AKADEMİ GÜVENLİK EĞİTİM MERKEZİ… Sizi de bekleriz.

Genel

Sektörümüzün değişik kademelerinde görev yapan personel için, tek tip eğitim uygulamasının teknik olarak uygun ve yeterli olmadığını değerlendiriyoruz.

Görev tanımlarından yola çıkarak, herhangi bir çalışanının temel olarak bilmesi gerekenler belirlenecek ve çalışanların söz konusu bilgiler ile donatılabilmesi için ihtiyaç duyulan dersler, süreleri ve bunların uygulama eğitimi ihtiyaçları ortaya çıkacaktır. Böyle bir sistematik yaklaşım olmaz İse sonuçta ortaya çıkan eğitimin başarılı olması mümkün değildir.

Eğitimin verimliliği için, tüm süreçlerin doğru planlanması ve uygulanması gerekmektedir. Programların, müfredatlarına, eğiticilerin, tesis ve eğitim yardımcılarının doğru planlanmasının yanı sıra, eğitimlerin sonuçlarının ölçülmesi, analiz edilmesi, varsa eksik kalan / yeterince anlaşılamayan konuların tamamlanması ve bütün bunların hizmeti alan işletmeler ile paylaşılması çok önemlidir.


Programlar

Eğitim programlarımızı hazırlarken, öncelikle eğitimin hedeflerini belirliyor ve uluslar arası standartları esas alıyoruz. Cari yasalar ve bunlara bağlı olarak uygulamaya yönelik Yönetmelik düzenlemelerine bağlı kalarak standart eğitimleri planlıyoruz.

Eğitim; amaçlanan bir formasyon için verilen öğretinin uygulamalarla davranış biçimi haline dönüşmesi ile tamamlanmaktadır Uygun bilgiler ile donatılan bir personelin davranışlarının, kendisinden beklendiği gibi şekillenmesi için uygulama yapılmasının önemini biliyor ve programlarımızda buna yer veriyoruz.
Yenileme Eğitimleri;

Eğitim ile istenilen düzeye getirilen davranışların aynı standartları muhafaza edebilmesi ve hatta varsa eksik yanlarının geliştirilmesinin mevcut bilgilerin tazelenmesi ve hatta yeni bilgilerin alınması maksadıyla yenileme eğitimleri yapılmaktadır.Eğitim tekrar süresi, yani YENİLEME EĞİTİMİ süresi 2 yılı geçmemelidir. Kısa süreli eğitimlerin gerektirdiği tekrar ihtiyacı ve günümüzün bilgi değişim hızı dikkate alındığında bundan daha uzun sürelerde yapılacak tekrarlar zafiyet yaratacaktır. Yenileme eğitimleri bu gerçekten hareketle planlanmaktadır.
Alan Eğitimleri;

Personel, görev yapacağı yerin özelliklerine göre ayrıca ALAN EĞİTİM ‘ine tabi tutulmalıdır. Göreve başlamadan önce personel ilgili İLERİ EĞİTİMİ almalı ve göreve hazır hale gelmeli, görev yeri değiştiği takdirde, yeni görev yerine göre yeniden ALAN EĞİTİM’ine tabi tutulmalıdır. Özenle hazırlanan tüm Alan eğitimleri, portföyümüzde yer almaktadır.

Yönetici Eğitimleri;
Uluslar arası standartlar esas alındığında en az iki ayrı düzeyde Yönetici eğitimi uygulanmalıdır. Ara kademe Yöneticilere yönelik olarak hazırlanan “ I.KADEME YÖNETİCİ EĞİTİMİ” ile üst kademe yöneticilere yönelik olarak hazırlanan “ÜST DÜZEY YÖNETİCİ SERTİFİKA PROGRAMI” bu ihtiyaçlara cevap verebilmek için oluşturulmuştur.

Özet olarak; Yasalar ile zorunlu kılınan eğitimlere ilave olarak, her düzeydeki çalışan için ayrı ayrı olacak şekilde YENİLEME EĞİTİMİ programları, yapılan görevin niteliğine uygun ihtisas ağırlıklı ALAN EĞİTİM programları ve Yönetim kademelerinde görev alacaklara yönelik (YÖNETİCİ EĞİTİMLERİ) hazırlanmış olup bu eğitimler talep halinde uygulanmaktadır.


Eğitici Nitelikleri

Eğiticilerin nitelikleri, eğitim süreçlerinin verimini doğrudan etkilemektedir. Ayrıca Uluslararası belgelendirme yapıyorsanız eğitmen standartlarınızın çok yüksek olması gerekmektedir. Halen eğitici olarak Akademi Danışmanlık Eğitim Merkezinde çalışanlar, eğitici vasıfları kazanmış nitelikli eğiticileridir. Bazıları, ayrıca yurt dışında “eğitici eğitimi” almışlardır. Bütün bunlara rağmen her eğitmen sürekli denetlenmekte ve yıllık kişisel gelişim programları uygulanmaktadır. Eğitmenlerimizin standardı, bizim kalite anlayışımızın bir göstergesidir.


Eğitim Yardımcıları

Yangın eğitimleri için seyyar simülatör kullanılmaktadır. Taşınabilir boyutta olan bu simülatör ile değişik aparatları kullanılarak her tür yangının simülasyonu yapılabilmektedir. Ayrıca bu simülatör ile tamamen sizin kontrolünüzde bir yanma sağlanabilmekte, yani eğitimde ortaya çıkabilecek olası riskler ortadan kaldırmış olmaktadır.

İlkyardım eğitimleri için Sağlık Bakanlığının onayladığı yetişkin, çocuk ve bebek mankenleri kullanılmaktadır. Gelişmiş teknoloji ürünü olan mankenler ile eğitimde hatalı uygulamalar ikaz edilmekte ve tam öğrenme gerçekleşmektedir. Ayrıca ilkyardım sırasında gereken her türlü malzeme (atel, boyunluk, sedye v.s) eğitimlerin ayrılmaz parçasıdır.

Güvenlik Meslek eğitimleri için gereken ekipmanları (jop, kelepçe, kalka, miğfer, telsiz v.s) ilgili eğitimlerin desteklenmesi maksadıyla sınıf ortamında kullanılmaktadır.

Elektronik sistem eğitimleri ise uygulamalı eğitim dersliğinde mevcut dedektörler, X-ray cihazı, kameralar, CCTV v.s. ilgili eğitimlerin desteklenmesi maksadıyla sınıf ortamında kullanılmaktadır.

Silah eğitimleri için ise sınıf ortamında DEMO tabancalar kullanılmakta, fiili atış öncesinde LASER atış simülatörü ile  sınıf ortamında eğitim pekiştirmesi yapılmaktadır.

Tüm dersler profesyonelce hazırlanan görsel materyal ile desteklenmektedir. Ders takibini ve anlamayı kolaylaştıran görsel sunum malzemeleri tamamen kurumumuzun özel çalışmasıdır.
Kursiyerlere verilen ders notları, bilinmesi gereken boyutta ve sınıftaki öğrenci profiline uygun olarak eğitmenlerimiz tarafından düzenlenmiştir. Konu ve kapsamları İçişleri Bakanlığınca belirlenen bu dokümanlar, eğitimin verimliliğini desteklemektedir.

Akademi Özel Güvenlik Eğitim Merkezi

Eğitimlere katılan kursiyerlerin performansı her dersin sonunda, sadece o ders için yapılan küçük sınavlar ve eğitimin sonunda tüm dersler için yapılan genel deneme sınavı ile belirlenmektedir.
Ayrıca talep halinde, kursiyerlere profil testi uygulanmakta, sonuçları bir rapor haline getirilmektedir.

Eğitimlere toplu halde katılan personelin şirketlerine bu bilgiler ile devam bilgileri ve eğiticilerimizin katılımcılar hakkında ders sırasında oluşan kanaatleri ayrı bir rapor halinde sunulmaktadır. Bireysel katılımcılarımıza ise profil testi sonuçları meslek koçlarımız tarafından karşılıklı olarak yorumlanmakta ve sonuçlar kendilerine teslim edilmektedir.