Hizmet içi Atış Eğitimi

Yılda en az bir kez 25 mermi atışı

Hizmet İçi
Atış Eğitimi

Hizmet içi atış eğitimilerinin, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin “Eğitim Programı” başlıklı 33’üncü maddesi 8’inci fıkrası; “silahlı özel güvenlik” olarak görev yapan personellerin her yıl en az 25 adet fişek ile yapılması zorunlu olması sebebiyle olan bir atış eğitimidir.

İçişleri Bakanlığının 28 Mayıs 2010 tarihli Hizmet içi Atış Eğitimi konulu emir yazısı gereğince, hizmet içi atış eğitimleri Özel güvenlik eğitim Kurumları aracılığıyla ya da Genel Kolluk tarafından yaptırılacaktır.

eğitimlerimiz

Hizmet İçi Atış Eğitimine kimler Katılmalıdır?

Özel Güvenlik kimlik Kartı olan ve çalışan Özel Güvenlik Personelini alması gereken Kurumsal bir eğitimdir. Hizmet İçi atış eğitini vermeye yetkili eğitim kurumlardan Akademi Özel Güvenlik İçişleri Bakanlığının 22.09.2021 tarih Özel Güvenlik Hizmetleri Genelgesi 11.6.3 Hizmet içi eğitim atışları kapsamında zorunlu hizmet içi fiili “tabanca” atış eğitimlerinin yaptırmaktadır. Hizmet İçi Atış Eğitimi ile çalıştığınız kurumuda çalışma hayatına devam edebilirsiniz.

 • Özel Güvenlik olarak çalıştığınız kurumun sorumluluğunda olan Kurumsal Eğitimdir.
 • Özel Güvenlik kimlik Kartı olan ve çalışan Özel Güvenlik Personeli olmalısınız
 • Özel Güvenlik Eğitim Kurumları veya Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilir
eğitimlerimiz

Hizmet İçi Atış Eğitimi Nerede olur?

Silahsız özel güvenlik Personelleri bu Atış Eğitime Poligonlarda katılım gösteriler. Konum gereği Kapalı Poligon ve Açık Poligonlarda Silah Atışları gerçekleştirir.

 • Bakanlık Onaylı Resmi Özel Güvenlik Eğitim Merkezleri verebilir.
 • Hizmet içi atış esnasında mutlaka ambulans ve sağlık görevlileri bulundurulması gerekir.
 • Atış eğitimini yaptıracak uzman atış eğiticilerinin “atış eğitimcisi sertifikası” olması şarttır.
 • ‘’Özel Güvenlik Görevlisi Hizmet İçi Eğitim Atış Takip Defterine atış isabet sayısı işlenmek üzere atış alanında ve emirde belirtilen sorumlular tarafından imzalanarak, atış belgelenir.

Dikkat! Atış Eğitimi Yapmayan Kurumlara Ceza!

Hizmet İçi Atış Eğitimi, görev yaptıran firmanın sorumluluğundadır. Yapılan denetlemelerde, Hizmet İçi Atış Eğitiminin yaptırılmadığının tespit edilmesi durumunda kurum/kuruluş yada şirketin yöneticilerine idari para cezası uygulanmaktadır.
SSS

Hizmet İçi Atış Eğitimi Nasıl yapılır?

Eğitimler, Özel Güvenlik Eğitim Kurumları veya Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilir. Halen Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi olarak çalışanlar yılda en az 1 defa 25 mermiden az olmamak şartı ile atış eğitimine tabi tutulurlar

Silah atışı öncesinde Hatırlatma amaçlı Teorik Silah Dersi eğitimler tarafından sınıf ortamında verilir.

 • Atış yapacak olan Özel Güvenlik Görevlilerinin Ad, Soyad ve TC kimlik numaralarının yazılı olduğu liste
 • Atış yaptıracak Kurumun/Şirketin Özel Güvenlik İzin Belgesinin kopyası
 • Özel güvenlik Eğitim Kurumu ile Şirket/Kurum arasında akdedilen tip sözleşme
 • İlgili Kurum/Şirketin atış defterine atış yapan personel isim listesi ve atışta isabet sayıları yazılır.
 • Özel Güvenlik Personeli olarak resmi ya da kamu kuruluşunda çalışmıyorsanız GEREKMİYOR. Çünkü bu atışı yapabilmeniz için silahlı olarak bir kurum, kuruluş veya şirkette fiilen çalışmanız gerekmektedir.

Hayır. Hizmet içi atışlarının sorumluluğu tamamen çalıştığınız kurumun sorumluluğundadır.

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Silahlı Özel Güvenlik Kimlik Kartı Fotokopisi veya Sertifika Fotokopisi
 • 2 adet biyometrik fotoğraf

Sadece Emniyet ve Faaliyet izin belgesi bulunan özel güvenlik eğitim kurumları Hizmet İçi atışlarını yaptırabilirler.

Yapılan denetlemelerde, hizmet içi atış eğitiminin yaptırılmadığının tespit edilmesi durumunda urum/kuruluş yada şirketin yöneticilerine 2022 yılı için 2000(iki bin) TL idari para cezası verilecektir. yeniden değerleme oranlarına göre caza artacaktır.

Her yıl en az 25 adet fişek ile yapılması zorunludur. Kurum ve Kuruluşlar isterlerse daha fazla da talep edebilirler

Kurumsal Eğitime Geç Kalmadan Başvurun

Not: Hizmet İçi Atış Eğitimi, görev yaptıran firmanın sorumluluğundadır. Yapılan denetlemelerde, Hizmet İçi Atış Eğitiminin yaptırılmadığının tespit edilmesi durumunda kurum/kuruluş yada şirketin yöneticilerine idari para cezası uygulanmaktadır.